Forum Jæren

Leige av kontor- eller butikklokale/kommersielle spørsmål

Tommy Kvia
mob. +47 93 03 81 80, tommy@forumjaren.no

Harald Gudmestad
mob. +47 99 16 13 05, harald@forumjaren.no


Vaktmester/teknisk drift

Sjur Nedrebø
mob. +47 90 83 70 33, sjur@forumjaren.no


Levering-/besøksadresse

Hetlandsgata 9
4344 Bryne

Postadresse

Forum Jæren 1 as
Postboks 41
4349 Bryne

LISTE OVER LEIGETAKARAR

Vidsyn

Leige av konferanse- eller selskapslokale

Vidsyn
tlf: +47 51 48 18 00
vidsyn@forumjaren.no

Mette Vigre
tlf: +47 51 48 18 00

Else Strøm Larsen
tlf: +47 51 48 18 00

GÅ TIL VIDSYN SIN NETTSIDE