FAKTA STØRRELSE

Kapasitet til 45 bedrifter og totalt 350 arbeidsplassar
Etasjar: 20
Høgde: 66 m
Samla areal: 13 800 m2
Isolerande glas: 7 000 m2
Fasadeelement montert på ein dag: 66 stk
Aluminiumsprofilar: 36 km
Kablar: 130 km
Armeringsjern: 625 tonn
Arbeidsfolk: 60 per dag, totalt 500
Betong: 5 100 m3 (927 betongbilar)
Stålrøyr: 12 km
Avløpsrøyr: 2 km

FAKTA KONSTRUKSJON

Armeringsjern: 625 tonn
Arbeidsfolk: 60 per dag, totalt 500
Maks avvik pr. etasje: 15 mm
Betong: 5 100 m3  (927 betongbilar)
Spennkablar for å halda
Bygget på plass: 9 300 løpemeter
Maks bevegelse kvar veg målt på toppen: 7 cm

FAKTA FASADE

Gummipakningar: 36 km
Isolerande glas: 7 000 m2
Fasadeelement montert på ein dag: 66 stk
Aluminiumsprofilar: 36 km
Totalt antall fasadeelement: 779 stk

FAKTA ELEKTRO

Kabelstigar: 3,5 km
Kablar: 130 km
Lyseffektar: 115 000 w

FAKTA TIME KOMMUNE

Bef.vekst 1998-2007: 19,2%
Bef.vekst 2008-2018: 25% (Prognose)
Nærings-NM 2008: 9. plass
Netto handelsoverskot 2006: 5,5%
(Kjelder: NHO, SSB)

FAKTA BRYNE VIDAREGÅANDE SKULE

Ni utdanningsprogram innan yrkesfaglege og studieførebuande programområde
Nytt skulebygg hausten 2015
1500 elevar
200 lærarar