INDUSTRIHISTORISK GRUNN

I 1912 kjøpte Jens og Kristoffer Hetland to mål blaut steinjord og byrja det som skulle bli ei av Noregs største og mest vellukka byggjeverksemder: Hetland Hus AS.

FISKEMJØLINDUSTRI

Men visjonane stoppa ikkje med husbygging. I beste innovasjonsånd utvikla Brødrene Hetland òg maskinar til fiskemjølindustrien og leverte etter kvart komplette anlegg til kundar over heile verda.

NOKON VÅGA

Industrisuksessane på Jæren er mange, men kunnskapsbasert industri har vore mindre satsa på. Ideen Forum Jæren ville aldri ha blitt verkeleggjort om ikkje nokon våga, slik Brødrene Hetland gjorde det.

SLIK VART FORUM JÆREN TIL